Uvjeti korištenja

 • Agram TIS d.o.o., OIB:99681708224, poslovna jedinica Agram Club, Zagreb, Radnička cesta 180, (u daljnjem tekstu Klub), prilikom obavljanja svoje registrirane djelatnosti sportsko- rekreacijskog sadržaja obrađuje osobne podatke korisnika. Klub je odgovoran za adekvatnu zaštitu osobnih podataka i kao takav se pridržava svih pravnih normi o obradi, zaštiti, povjerljivosti, postupanju i čuvanju osobnih podataka.
 • Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, pronalazeći pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka u relevantnim odredbama mjerodavnih propisa.
 • Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:• Poduzimanja radnji prije sklapanja, za vrijeme trajanja i u svrhu ispunjavanja ugovora o članstvu:
  • osobne podatke koji su nam potrebni kako bismo Vam u skladu s Vašim potrebama dali točne i potpune informacije o našim uslugama i izradili adekvatnu ponudu sukladno Vašim potrebama
  • osobne podatke koje međusobno razmjenjujemo za vrijeme trajanja ugovora o članstvu na Vaš ili naš zahtjev radi promjene elemenata ugovora ili promjena na strani korištenja usluga u svrhu točnosti i ažurnosti svih potrebnih podataka
  • osobne podatke u svrhu ispunjavanja obveza iz ugovora o članstvu s naše ili Vaše strane prilikom naplate članarine/upisnine, prijave i obrade zahtjeva za ostvarivanje prava korisnika, obavijesti upućenih od nas tijekom trajanja ugovora, isteka, obnove ili raskida ugovora o članstvu.• Pored gore navedene svrhe prikupljanja i obrade, Vaše podatke imamo pravo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa osim u slučaju kada Vaši interesi ili temeljna prava i slobode imaju prednost. Naš legitimni interes za obradom Vaših podataka nalazimo u sljedećim slučajevima:
   • sprečavanja i otkrivanje prijevara i drugih kaznenih djela
   • obrada osobnih podataka nužnih za svrhe
    izravnog marketinga Kluba (obavijesti o istecima ugovora o članstvu, komercijalnim akcijama,
    novim proizvodima i uslugama, izmjeni postojećih proizvoda i usluga) i za potrebe istraživanja tržišta.
 • Obrađujemo sljedeće osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe:
  • podaci potrebni za identifikaciju: ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, dostavna adresa, dan, mjesec
   i godina rođenja, OIB, naziv, broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
  • podaci o eventualnim zdravstvenim poteškoćama ili konzumaciji rizičnih lijekova
  • podaci o članstvu u pojedinim interesnim organizacijama/korporacijama i podaci o invaliditetu, koje će Klub obrađivati kao osobne podatke koje ste nam očito dali i objavili isključivo zbog svrhe ostvarivanja određenih pogodnosti kod sklapanja ugovora o članstvu.
 • Osobne podatke prikupljamo na temelju korištenja videonadzora, Vaše izjave ili uvidom u Vaše dokumente/ isprave, odnosno uzimanjem preslike dokumenata/isprava kada je to propisano zakonom ili internim aktom.
 • Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene:

• Pružateljima usluga koji nam pružaju asistenciju ili podršku u uslugama koje mi nudimo Vama (društva ili suradnici s kojima imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, dostavne službe, pružatelji tehničkih usluga, financijske institucije)

• Tijelima javne i zakonodavne vlasti na zahtjev ili drugom nadležnom tijelu u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza slanja tih podataka.

Svi primatelji Vaših podataka poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su i obrađivani. Svi osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju mogu se povući iz obrade na Vaš zahtjev osim i ako postoji zakonska obveza Kluba ili legitimni interes (npr. sudski spor) za vremenski dulju pohranu.

Ako nam uskratite pojedine podatke, nećemo moći ispuniti naše zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću sklapanja ugovora ili nemogućnošću ispunjenja obveze po ugovoru.

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se unutar i/ili izvan europskog gospodarskog područja uz poštivanje svih zaštitnih i organizacijskih mjera. Način i svrha prikupljanja i obrade podataka detaljno su objašnjeni u dokumentima Politika zaštite osobnih podataka i Politika videonadzora, a dostupni su na našoj recepciji.

Vaši osobni podaci bit će predmetom automatizirane obrade na temelju koje će, po potrebi, biti izrađen Vaš profil korisnika u svrhu analize usluga i ostvarenih prava te unaprjeđivanja kvalitete poslovnog odnosa.

Vaša prava možete ostvariti na prodajnim mjestima Kluba podnošenjem zahtjeva u pisanom obliku na elektronsku adresu recepcija@agram-club.hr ili na adresu sjedišta Kluba – n/p Službeniku za zaštitu podataka, Radnička cesta 180, Zagreb. To su:

 1. pravo na pristup podacima
 2. pravo na ispravak i dopunu podataka
 3. pravo na ograničavanje automatizirane obradepodataka (ako je primjenjivo)
 4. pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ilibrisanje osobnih podataka (ako je primjenjivo)
 5. pravo uskrate privole za obradu osobnih podataka umarketinške svrhe
 6. pravo na podnošenje prigovora ili reklamacije naobradu osobnih podataka.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje nekog od Vaših navedenih

prava dostupan je na recepciji Kluba.

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

Prilikom podnošenja Vašeg zahtjeva, Klub će, po nespornom utvrđenju Vašeg identiteta, spriječiti nezakonitu obradu podataka.

Ako niste zadovoljni našim odlukama i smatrate kako su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136.

 • Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:
 • tel: 01 700 26 36
 • e-mail: recepcija@agram-club.hr

Obavijest o kolačićima (cookies)

Agram TIS d.o.o., poslovna jedinica Agram Club, na svojim internetskim stranicama koristi kolačiće tzv. cookies, malene datoteke koje se spremaju na Vaše računalo tijekom pregledavanja naših stranica, u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva. Kroz analizu Vašeg korištenja, kolačići omogućuju stranicama da prikažu informacije prilagođene upravo Vašim potrebama.

Korištenjem stranice www.agram-club.hr pristajete na njihovu upotrebu. Ako blokirate kolačiće, i dalje ćete moći pregledavati web stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne.

Sve informacije koje prikupimo, a koje nam omogućuju da pratimo posjećenost i promet naših internetskih stranica, anonimne su i mogu biti spremljene jedino ako vi to dopustite, odnosno omogućite. Internetske stranice neće imati pristup informacijama koje Vi niste dopustili i neće imati pristup drugim datotekama na Vašem računalu.

Korištenje kolačića je Vaš izbor i u svakom trenutku postavke kolačića u Vašem pregledniku možete podešavati, prilagođavati i brisati.

Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su vaša adresa, zaporka i drugi podaci, putem kolačića koje upotrebljavamo.